Nytt system ska förenkla för kunderna

Publicerad den 18-05-18

Länstrafiken Kronoberg har tillsammans med Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken och Kalmar Länstrafik upphandlat ett nytt CRM-system. CRM står för Customer Relationship Management som man förenklat kan säga är kundvård.

Efter fattande tilldelningsbeslut idag är det Sopra Steria Sweden AB som tilldelats uppdraget att utveckla de fyra länens CRM-system. Totalt kom det in två anbud, varav Sopra Steria Sweden AB visade sig vara det som tilldelades högst poäng vid utvärderingen.
 

Målet med det nya CRM-systemet är att förenkla resandet för de kunder som reser med kollektivtrafiken i länet. Det upphandlade systemet kommer att bidra till en förenklad hantering av inkommande kundärenden samt erbjuda en bättre kundkommunikation.
 

- Det ska vara lätt att resa kollektivt i Kronoberg! Ett nytt, mer kundvänligt system, är ett viktigt steg i den riktningen, säger trafiknämndens ordförande Peter Freij (S).
 

- Oavsett om kunden sökt förseningsersättning eller väntar på en utbetalning, så ska det nya systemet samla allt på en och samma plats och ge en helhetsbild till kunden. Kontakten med oss kommer därför upplevas mer professionell och enhetligt, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg.
 

- Målet är att förenkla resandet för de kunder som reser med oss varje dag, med en förhoppning att locka nya kunder, tillägger Thomas Nilsson.
 

Upphandlingen av CRM-systemet är ett steg på vägen mot ett nytt biljett- och betalsystem i södra Sverige. Slutleverans av systemet beräknas att ske vid halvårsskiftet 2019. Driften gäller på fyra år med möjlighet till option på förlängning på fyra år.


Mer information

Peter Freij, (S), ordförande trafiknämnden, 076-720 76 38, freij.peter1@gmail.com

Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se

 

Gällande upphandlingsprocessen

Torbjörn Karlsson, jurist vid Landstinget i Kalmar län, 0490–862 94


 

x