Nytt regelverk för sjukresor

Publicerad den 16-12-20

Från och med den 1 januari 2017 gäller nytt regelverk för sjukresor.

De viktigaste nyheterna är:

  • Kilometerersättning för resa med privat bil höjs till skatteverkets nivå för skattefri bilersättning vilket för närvarande är 18:50 kr/mil.
  • Patient som har giltigt färdtjänsttillstånd, eller är 75 år eller äldre bedöms alltid har rätt att åka servicebil till och från vården (inom Kronobergs län).

    Läs mer om regelverket för sjukresor här.
x