Ny rabatt gynnar studenter som reser kollektivt

Publicerad den 14-08-21

 

För att uppmuntra och göra det lättare för studenter att resa över länsgränserna införs en 25 % rabatt på ordinarie periodkortspris. Rabatten börjar gälla i december och omfattar studenter som reser i södra Sverige.

 

Under de senaste åren har kollektivtrafiken i Sydsverige byggts ut och förbättrats, främst i form av tågsystemen Öresundståg och Krösatågen. Dessutom har flera nya stationer öppnats. Detta har inneburit ett ökat resande, vilket är viktigt för en livskraftig region och en levande landsbygd.

 

Resandet till studieorten ökar
Både äldre och yngre invånare väljer att vidareutbilda sig vid något av universiteten eller högskolorna i regionen och i många fall är det möjligt att göra så utan att flytta. Med tanke på det ökande resandet till studieorter utanför hemlänet finns det ett stort behov att förenkla resandet för studerande, något som för många även skulle innebära billigare periodkort.

 

För att underlätta och stimulera det länsgränsöverskridande resandet för studenter i regionen införs enhetliga regler och en enhetlig rabattnivå i samband med tidtabells- och taxeskifte i december 2014.

Den nya rabatten införs som en del av länstrafiktaxan för 2015, som regionfullmäktige beslutar om den 10 oktober, och gäller under förutsättning att även de andra länen i södra Sverige fattar motsvarande beslut – en process som redan påbörjats.

Detta innebär att studerande som pendlar i södra Sverige (Blekinge, Skåne, Halland, Kronoberg, samt Kalmar och Jönköpings län) får 25 % rabatt på ordinarie periodkortspris. En studietakt om minst 75 % förutsätts, samt att resenären innehar antingen ett Mecenat- eller Studentkort.

 

För mer information, kontakta:
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 727 555, thomas.nilsson@rfss.se

 

Om Länstrafiken Kronoberg
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller landsting. Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens.  

x