Närtrafik startar i Alvesta

Publicerad den 18-03-26

Tingsryds kommun var först ut när Länstrafiken Kronoberg lanserade ny närtrafik i november 2017, 
nu är det Alvestas tur!
Närtrafiken är en satsning för resor på landsbygden. Ungdomar och äldre blir de främsta målgrupperna. Tjänsten ska kunna underlätta livspusslet för familjer med ungdomar som behöver ta sig till exempelvis fritidsaktiviteter. Samtidigt ska äldre kunna bo kvar på landsbygden och ha möjlighet att resa. Hållplatserna markeras med en gul hållplatsskylt. 
 
”Tillgången till kollektivtrafik ska vara god i hela Kronoberg och satsningen på närtrafik i Alvesta är helt i linje med det”, säger Peter Freij (S) trafiknämndens ordförande.
”Nu är det dags för kommun nummer två att ta del av den nya närtrafiken. Det är positivt att erbjuda en tjänst som är till för de som idag har långt att ta sig till en ordinarie hållplats”, säger Jessica Hultmark verksamhetschef Serviceresor.
 
3 april startar trafiken och resor kan bokas från den 27 mars.
 
Vem får använda Närtrafiken?
- Personer som är folkbokförd i Kronobergs län.
- Personer som är äldre än 12 år får åka med Närtrafiken. Är man yngre får resenären åka i vuxet sällskap.
- Personer som bor mer än 1 km (fågelvägen) från en ordinarie* busshållplats. Då får resenären åka till en hållplats för närtafik inom en 20 km radie (fågelvägen) från ens folkbokföringsadress. 
- Personer som bor mer än 20 km (fågelvägen) från närmaste hållplats för närtrafik får åka till närmaste hållplats för samhällsservice, detta oavsett hur långt det är till den hållplatsen. 
 
När kommer resenären att få åka?
Länstrafiken definierar fasta ankomsttider (till i närtrafiken utpekad hållplats) och avgångstider 
(från i närtrafiken utpekad hållplats) inom följande tidsintervall: 
- Vardagar 9.00 - 13.00 (3 dubbelturer), 17.00 - 20.00 (2 dubbelturer). 
- Lördagar 10.00 - 14.00 (2 dubbelturer). 
- Resenärer får göra högst 4 enkelresor/vecka.
Vad kostar närtrafiksresan?
För närtrafiken gäller samma pris som för busstrafiken. Undantag är sällskapsdjur som får följa med mot en kostnad.
 
Mer information finns på lanstrafikenkron.se/nartrafik
 
*De ordinarie busshållplatserna är hållplatser för regionbussen och har fler än tre avgångar i vardera riktining per dag.
 
 
För mer information, kontakta:
Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 076-720 76 38, freij.peter1@gmail.com
Jessica Hultmark, verksamhetschef Serviceresor, 0470-58 33 61, jessica.hultmark@kronoberg.se
Patrik Tidåsen, trafikchef, 0470-58 30 40, patrik.tidasen@kronoberg.se
x