Länstrafikens Kundcenter utökar sina lokaler

Publicerad den 12-08-31

Idag stänger SJ sin resebutik i Växjö Resecentrum och Länstrafiken Kronoberg tar över. Länstrafiken kommer, förutom sina egna biljetter, även att fortsätta sälja SJ:s inrikes tågbiljetter på Resecentrum.

SJ har beslutat att lägga ner sina bemannade kundcentraler på flera ställen i landet, däribland i Växjö. Länstrafiken tar över lokalerna och tillsätter ytterligare en tjänst. När länstrafiken tar över SJ:s gamla lokaler kommer man ha tre kassor öppna samtidigt, istället för två som tidigare.

- En stad av Växjös storlek bör fortsatt ha manuell försäljning till kunden avseende SJ- biljetter. Därför har vi tagit beslutet att ta över den delen av verksamheten som avser inrikesbiljetter, säger Sven Sunesson, ordförande i Regionförbundet södra Smålands trafiknämnd.

När länstrafiken tar över SJ:s gamla lokaler kommer man ha tre kassor öppna samtidigt, istället för två som tidigare. 
- Vår förhoppning är att övertagandet blir ett lyft för oss både vad gäller, personal, lokal och kundbemötande, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör vid Regionförbundet södra Småland.
 
Länstrafiken kommer dock inte sälja SJ:s tilläggstjänster såsom evenemang och liknande.

Kontakt
Sven Sunesson, ordförande trafiknämnden, 0707-61 63 97 
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-72 75 55 
Julija Markensten, marknads- och försäljningschef, 0470-72 75 54

x