Länstrafiken Kronoberg har utsetts till årets marknadsförare

Publicerad den 15-02-12

 

Kronobergs marknadsföringsförening har utnämnt Länstrafiken Kronoberg till årets marknadsförare 2014 i Kronobergs län.

Motiveringen lyder:
Med långsiktig strategi och målmedvetenhet har Årets marknadsförare 2014 tagit andelar i en bransch som slåss mot egoism. Vinnarna 2014 är #påväg att bryta invanda mönster och tar sina kunder till hjälp. Inte bara för de fram sina egna kunder utan de har också gett skjuts åt miljöarbetet både lokalt och regionalt. Siffrorna pekar i rätt riktning och planen framåt tilltalar. Arbetet går delvis på räls skulle man kunna säga!
 

Kriterier för Årets marknadsförare

  • Vi vill uppmärksamma människorna, företaget eller organisationen som ligger bakom ett framgångsrikt marknadsföringsarbete.
  • De nominerade skall vara förankrade i länet. Man kan inte bli nominerad om marknadsföringen huvudsakligen leds från huvudkontor i ort utanför länet.
  • Det måste vara ett välskött företag eller organisation som kännetecknas av långsiktig uthållighet. Detta kriterium kan utesluta ett nystartat företag om det inte mycket tydligt kan påvisa förutsättningar för långsiktig uthållighet.
  • De nominerade skall vilja använda, och ha nytta av, utmärkelsen.
  • Marknadsföringsarbetet skall vara tydligt och enkelt att kommunicera till föreningens medlemmar och övriga intressenter.
  • De nominerade skall vara en förebild i sitt marknadsföringsarbete som andra kan bli inspirerade av.
  • Marknadsföringsarbetet skall präglas utav nytänkande för den bransch eller som man verkar i.
  • Den nominerade skall kunna påvisa ett resultat av marknadsaktiviteten samt att dess mål, syfte, resultat och förändring är en del i en uttalad strategi.
  • Nomineringen sker med fokus på det innevarande årets marknadsaktiviteter men skall även präglas av framtidsutsikter. 
x