Information från länstrafiken om linjeförändringar

Publicerad den 14-05-15


Under onsdagens sammanträde fattade trafiknämnden beslut om att göra linjeförändringar i Växjö stadstrafik. Förändringarna omfattar trafiken till flygplatsen och till Sandsbro.


De två linjer som berörs av förändringarna är linje 4 som trafikerar flygplatsen och linje 8 som trafikerar Sandsbro. Linje 4 kommer på grund av lågt resande inte köra via flygplatsen på helgerna.

 

  • Vi anpassar busstrafiken efter nuvarande förutsättningar, där väldigt få använder trafiken till flygplatsen på helgen. Om det blir förändrade förutsättningar framöver går det enkelt att uppta trafiken igen, om så önskas, säger Sven Sunesson, ordförande i trafiknämnden.

 

Förändringar i Sandsbro involverar linje 8 och innebär att busstrafiken på Fyllerydsvägen och Munkagårdsvägen minskar.  Likaså kommer två hållplatser på Lenhovdavägen återigen att börja användas.

 

  • Vi har fått synpunkter angående den ökade trafiken från många boende i Sandsbro. Vi gör därför en förändring i trafiken. Det ger mindre trafik på de mest utsatta gatorna och öppnar upp stängda hållplatser. Det tillmötesgår de boende något samtidigt som vi behåller konceptet på linje 5, där det mesta resandet finns, säger Sven Sunesson.


Bakgrunden till besluten är en nyligen gjord linjeutvärdering som undersökt hur starten varit för Länstrafiken Kronobergs nya busslinjer. Linjeförändringarna börjar gälla från och med 1 september i år.

För mer information, kontakta:
Sven Sunesson, ordförande trafiknämnden, 0707-616 397 , sven.sunesson@rfss.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg , 0470-72 75 55, thomas.nilsson@rfss.se

x