Höga betyg för Länstrafiken Kronoberg

Publicerad den 13-09-24

Höga betyg för Länstrafiken Kronoberg Länstrafiken Kronobergs får höga betyg av sina resenärer. Det visar en mätning som gjorts under vecka 38. Totalt har 440 personer svarat på frågor som bland annat handlar om hur man upplever att förarna kör, förarnas service och bemötande samt bussarnas standard och funktioner. 

På en skala från 0 till 10, har kunderna gett snittbetyget 8,7, vilket är en jättebra siffra enligt länstrafiken. 

- Vi är jättenöjda med resultatet, det visar att länstrafiken håller bra kvalitet och service. Alla våra entreprenörer har fått goda betyg från resenärerna, säger Sven Sunesson, ordförande i trafiknämnden. 

I länstrafikens nya avtal med linjeentreprenörer, som började gälla 16 juni 2013, finns det med ett incitament. Mätningen som gjorts är en så kallad incitamentsmätning som innebär att entreprenörerna får ökad ersättning vid goda betyg respektive mindre ersättning vid dåliga betyg. 

Incitamentsmätningen utförs av externt bolag som lämnar ut läsplattor till passagerare på bussarna, och de får svara anonymt på frågorna genom att kryssa i svar på en skala mellan 0 och 10. 

- Vi vill hålla hög kvalitet både vad gäller service och standard. Incitamentsmätningarna syftar till att stimulera till ökad kvalitet från entreprenörerna under hela avtalsperioden, säger Sven Sunesson. 

Detta är den första i en lång rad mätningar som ska göras. Fortsättningsvis kommer incitamentsmätningar göras varje kvartal under hela avtalsperioden med entreprenörerna, det vill säga i tio år. 

För mer information, kontakta:
Sven Sunesson, ordförande trafiknämnden, tel. 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se 
Patrik Tidåsen, trafikchef, Länstrafiken Kronoberg, tel. 0470 - 727 562, patrik.tidasen@rfss.se  
x