Fria resor för skolungdomar i sommar

Publicerad den 18-05-24

Ungdomar som slutar årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan får nu nya möjligheter att röra sig fritt i Kronobergs län på sommarlovet. 

- Det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik på sommarlovet gör att fler ungdomar i Kronoberg i sommar kommer ha möjlighet att ta sig till sommarjobb och fritidsaktiviteter runt om i länet. Det tycker jag är väldigt bra, säger trafiknämndens ordförande Peter Freij (S). 

Bakgrund
Regeringen har beslutat att ge statligt stöd för att finansiera fria resor under sommaren för att tidigt etablera goda vanor hos ungdomar att resa hållbart. Syftet är också att underlätta för ungdomar att resa kollektivt till och från sommarjobb och andra aktiviteter. Region Kronoberg har valt att ta del av den statliga satsningen som ger finansiering för avgiftsfri kollektivtrafik under åren 2018–2020 för skolungdomar. 

Resor i hela länet
Ungdomar som slutar årskurserna 6-9 i grundskolan eller åk 1 och 2 i gymnasieskolan i Kronobergs län får Sommarlovskortet utan kostnad. Skolungdom som har tillstånd att resa med färdtjänst reser dessutom utan egenavgift när de gör en färdtjänstresa inom Kronobergs län.

I vårt län är kommer 14 000 ungdomar att få Sommarlovskortet.

Sommarlovskortet gäller för resor i allmän kollektivtrafik i Kronobergs län, med buss och tåg, under perioden 15 juni – 15 augusti 2018. Kortet gäller inte för resor med närtrafik eller kompletteringstrafik. Sommarlovskortet är personligt och går inte att överlåta till annan person.


För mer information, kontakta:
Peter Freij, (S), ordförande trafiknämnden, 076-720 76 38, freij.peter1@gmail.com
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470-58 30 50, thomas.t.nilsson@kronoberg.se 

x