Fortsatt stark utveckling för Krösatågen Hässleholm – Växjö

Publicerad den 16-12-20

Höstens resanderäkning visar på ett kraftigt ökat resande i både Skåne och Kronoberg med drygt 25% under 2016 jämfört med 2015. Krösatågen kompletterar Öresundstågen på de större stationerna samtidigt som nya orter har erhållit tillgång till en attraktiv tågtrafik. Resandeökningen var något större i Kronoberg jämfört med i Skåne. Totalt uppgår resandet på linjen till ca 720.000 resor under året vilket är en betydande ökning jämfört med de 575.000 resor som vi hade 2014. Hässleholm är den största stationen, följt av Växjö. Av de nya stationerna är Hästveda störst. Gemla har också en mycket bra utveckling för alla 
tre linjer som trafikerar stationen.

Tågen är nu ombyggda och moderniserade. Det sista ombyggda tåget levereras i januari 2017.

”Det är mycket glädjande med en så kraftig resandeutveckling. Det visar att den omfattande satsning som regionerna och kommunerna gjorde på stationer, infrastruktur och tågtrafik var riktig. Den nya tågtrafiken har medfört att fler människor har fått tillgång till en attraktiv tågtrafik” säger Peter Freij, ordförande i region Kronobergs Trafiknämnd.

 


För mer information, kontakta:
Peter Freij (S), ordförande trafiknämnden, 076-7207638, freij.peter1@gmail.com
Clas Carlsson, tågansvarig, 0470-58 30 42, clas.carlsson@kronoberg.se


 

x