Busskörfält på Teleborgsvägen är nu igång

Publicerad den 13-05-28


Nu ska det gå snabbare att åka buss i rusningstid. De nya trafiksignalerna som prioriter bussarna längs Teleborgsvägen har startats upp. Åtgärderna är första steget i en större satsning på kollektivtrafiken som Växjö kommun och Länstrafiken kommer att göra under detta år.

• Mellan Furutåvägen och Storgatan har det högra körfältet i båda riktningarna gjorts om till busskörfält. 
• Vid Skogsudderondellen har trafiksignaler installerats som ger övriga trafikanter rött när det kommer en buss. Dessutom har ett nytt delvis signalreglerat övergångsställe byggts direkt söder om rondellen. Signalerna tänds bara då en buss behöver prioriteras eller gående ska passera övergångsstället. I övrigt gäller väjningsplikt som vanligt vid rondell och övergångsställe. 
• Vid hållplats ”strykjärnet” mot centrum har hållplatsfickan byggts om och trafiksignaler installerats. När en buss ska lämna fickan får bilarna i norrgående riktning rött en kort stund. Signalerna tänds bara när en buss behöver prioriteras.
• Vid övriga rondeller upphör bussfilen innan rondellen och trafiken vävs ihop till ett körfällt. 
• Vid korsningarna med Tingsrydsvägen och Alegatan har de befintliga trafiksignalerna kompletterats med en bussdetektering som känner av när bussen kommer och ger den grönt i trafiksignalerna.    

Läs gärna mer på Växjö kommuns hemsida
x