Avslutad upphandling av skolskjuts och Serviceresor i Kronobergs län

Publicerad den 17-06-16

Avslutad upphandling av skolskjuts
och Serviceresor i Kronobergs län


Upphandlingen av skolskjuts och Serviceresor i Kronobergs län är nu avslutad.
Upphandlingen omfattar 252 fordon i flera olika upphandlingsområden.
Avtalstiden är sex år.

Resultatet av upphandlingen är mycket positivt för Kronobergs län. Miljöbelastningen
från trafiken minskar markant.

Antal fordon per drivmedel

 

HVO

Biogas

El

Diesel

Skolskjuts

134

 

 

3

Särskola/Dagcenter

20

 

1

 

Serviceresor schemalagda

49

10

 

6

Linnean

2

 

 

 

Summa

205

10

1

9

 

 

I två mindre upphandlingsområden har det inte ställts krav på att företagen skall redovisa
sitt drivmedel.

Totalt deltog 41 företag i upphandlingen och av dessa erhåller 30 företag avtal, se bilaga 1
för vilka företag som har erhållit vilken trafik.

Betydande miljövinster

Kostnaden är i princip oförändrad för skattebetalarna trots betydande miljövinster och tydliga
krav på anställningsvillkor för taxiförare. Kvalitetskraven inom Serviceresor har också ökat
avseende både utförande och fordon.

”Resultatet av upphandlingen är mycket glädjande för länet och dess kommuner” säger
trafiknämndens ordförande Peter Freij. Sättet som upphandlingarna genomförs på, i nära
samarbete med kommunerna och att stora som små företag har samma möjligheter, leder
till ett bra resultat för både entreprenörer och skattebetalarna.

”Ett långsiktigt arbete ligger bakom det goda upphandlingsresultatet och att det är roligt
att vi kan bibehålla mångfalden bland våra entreprenörer”
säger trafikdirektör Thomas Nilsson.


För mer information kontakta:

Trafikupphandlingschef Clas Carlsson tel 0707-65 80 41

x