Ändrade tider och turer i Växjö stadstrafik

Publicerad den 14-08-26

 

Måndagen den 1 september byter länstrafiken tidtabell och resenärerna bör uppmärksamma att tider och turer kan ha ändrats.


Från 1 september i år till 3 maj 2015 gäller ordinarie tidtabell för bussar i Växjö stadstrafik. Trafiken går igång i samma omfattning som förra vintern men vissa hållplatser utgår eller har nytt läge. Två av de förändringar som görs i linjesträckningen omfattar linje 4 och 8. 


Förändringar på linje 4 och 8
I Sandsbro ändras linje 8, så att den körs i en slinga genom stadsdelen i medsols riktning: Lenhovdavägen, Fyllerydsvägen och Munkagårdsvägen.

I Öjaby ändras linje 4 så att trafiken på helger aldrig går till flygplatsen, utan körs till vändhållplats Lunnabyvägen.


Minitidtabeller för varje linje
Mer information om tidtabeller och förändringar finns på länstrafikens hemsida www.lanstrafikenkron.se. Det finns också små tryckta minitabeller för samtliga linjer i Växjö stadstrafik att hämta på Kundcenter i Växjö Resecentrum, på länstrafikens försäljningsställen eller direkt på bussen. 

För mer information, kontakta:
Sven Sunesson (c), ordförande trafiknämnden, 0707- 616 397, sven.sunesson@rfss.se
Thomas Nilsson, trafikdirektör, 0470 - 727 555, thomas.nilsson@rfss.se


Om Länstrafiken Kronoberg
Länstrafiken Kronoberg ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller landsting. Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående entreprenörer som upphandlas i konkurrens.  

x